YHDISTYS

MITÄ MAKES ON?

Markkinoinnin edistämiskeskus Makesin tarkoituksena on vauhdittaa Suomen kasvua markkinoinnin avulla. Se pitää yllä keskustelua markkinoinnin merkityksestä maan kansantaloudelle ja edistää markkinoinnin verkostoitumista talouden päätöksentekijöihin. 

Makes pyrkii nostamaan markkinointialan ammattilaisten määrää yritysten päätöksenteossa, esimerkiksi hallituksissa.

Makes kokoaa ja jakaa markkinointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa ja edistää markkinointiin liittyvän tutkimuksen kehitystä. Nämä faktat ovat perusedellytyksiä elinkeinopoliittisen vaikuttamisen tekemiseen. Makes pyrkii kasvattamaan markkinoinnin koulutuksen tasoa kaikilla opetusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen.

Makes käynnistää valittujen toimialojen markkinointia vahvistavia hankkeita yhdessä järjestöjen, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Näissä hankkeissa Makes voi toimia myös hankkeen rahoituksen järjestäjänä.

Makes on markkinointialan toimijoiden yhteenliittymä, jossa kootaan yhteen kaikkien elinkeinopoliittiset voimat. Jokaisella yhdistykseen kuuluvalla organisaatiolla on tavoitteena edistää markkinoinnin toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnalliset tehtävät kootaan yhteen Makesin toiminnassa. Yhdessä toimien saamme enemmän vaikutusvaltaa kuin kukin yksinään. Muutoin Makes ei tee mitään, mitä perustajaliitot tahoillaan tekevät (esimerkiksi markkinoinnin koulutus).

Jäseninä on markkinointialan liittoja ja järjestöjä, markkinointiorientoituneita yrityksiä sekä markkinoinnin vaikuttaiia / yksityishenkilöitä. Jäsenet antavat osaamistaan, omia resurssejaan ja aikaansa Suomen talouselämän hyväksi markkinointia edistämällä.

Tavoitteet

  • Yritykset kasvuun markkinoinnin avulla
  • Markkinoinnin koulutus verrokkimaiden tasolle
  • Markkinoinnin ammattilaiset yritysten hallituksiin
  • Suomalainen mielipide- ja asenneilmasto markkinointihenkiseksi

MAKES ry:n hallitus

Puheenjohtaja:
Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen

Hallituksen jäsenet:
Jaakko Aspara, professori, Hanken Svenska Handelshögskolan (varapuheenjohtaja)
Ritva Hanski-Pitkäkoski, hallitusammattilainen
Sanna Kolamo, Bob The Robot, strategiajohtaja
Antti Kärävä, toimitusjohtaja, Salomaa Yhtiöt
Sanna Laakkio, toiminnanjohtaja, MARK Suomen Markkinointiliitto ry
Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Marketing Finland ry
Tuula Sirén, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

YHDISTYKSEN PERUSTAJAT

Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Google Finland Oy, Mainostajien liitto ry (nykyinen Marketing Finland ry), Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry, Markkinointi-instituutti, MARK Suomen Markkinointiliitto ry, Medialiitto ry, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Sanoma Media Finland, Vaasan yliopisto, Jaakko Aspara, Ritva Hanski-Pitkäkoski, Anne Korkiakoski, Mika Sarimo ja Lauri Sipilä.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT