YHDISTYS

MITÄ MAKES ON?

Markkinoinnin edistämiskeskus Makesin perustettiin vauhdittamaan Suomen kasvua markkinoinnin avulla. Tavoitteena oli pitää yllä keskustelua markkinoinnin merkityksestä maan kansantaloudelle ja edistää markkinoinnin verkostoitumista talouden päätöksentekijöihin. 

MAKES on ollut markkinointialan toimijoiden yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää Suomen kansantaloutta kasvattavaa markkinointia.  Yksi keino lisätä alan vaikuttavuutta on lisätä  markkinoinnin alan liittojen ja toimijoiden yhteistyötä Suomessa. Liittojen yhteistyön syventämisessä otettiin merkittävä askel viime vuoden lopulla, kun Marketing Finland (entinen Mainostajien Liitto) sekä Markkinoinnin-, teknologian- ja luovuuden liitto MTL yhdistivät toimintonsa. Tässä yhteydessä Marketing Finlandin alle järjestäytyivät myös Suomen suurimmat tuotantoyhtiöt ja vaikuttajayhteisöt. Makes ry toimi 2017- 2021 rekisteröityneenä yhdistyksenä. 

Syksyllä 2017 perustettu Markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry lakkautetaan erillisenä liittona ja sen toiminta siirretään osaksi Marketing Finlandia. Asiasta päätti MAKES ry:n vuosikokous 22.3.2021 ja liitoksen hyväksyi Marketing Finlandin vuosikokous 23.4.2021.

Marketing Finland perustaa kevään 2021 aikana MAKESin työtä jatkavan asiantuntijaryhmän, jonne kutsutaan monipuolisesti kotimaisia markkinoinnin ja liiketoiminnan vaikuttajia. Tavoitteena on edistää markkinointipositiivisen kulttuurin syntymistä kotimaisissa yrityksissä.

 

MAKES tavoitteet

  • Luoda markkinointipositiivinen yrityskulttuuri Suomeen
  • Lisätä markkinoinnin opetuksen määrää kaikilla koulutustasoilla
  • Auttaa yrityksiä ymmärtämään markkinoinnin merkitys menestystekijänä
  • Saada enemmän markkinoinnin ammattilaisia yritysten hallituksiin
  • Kasvattaa markkinoinnin investointien ja tukien määrää

Marketing Finlandin alle järjestäytyvä MAKESin työtä jatkavan asiantuntijaryhmä tulee tarkastamaan tavoitteet kevään 2021 aikana.

MAKES työryhmä

Marketing Finland perustaa kevään aikana MAKESin työtä jatkavan markkinoinnin asiantuntijaryhmän, jonne kutsutaan monipuolisesti kotimaisia markkinoinnin ja liiketoiminnan vaikuttajia. 

MAKES RY:N HALLITUKSEN JÄSENET VUOSINA 2017-2021

Anne Korkiakoski (hallituksen puheenjohtaja vuosina 2017-2021)

Jaakko Aspara (hallituksen jäsen vuosina 2017-2021)
Ritva Hanski-Pitkäkoski (hallituksen jäsen vuosina 2017-2021)
Sanna Kolamo (hallituksen jäsen vuosina 2017-2021)
Antti Kärävä (hallituksen jäsen vuosina 2017-2021)
Sanna Laakkio (hallituksen jäsen vuosina 2017-2021)
Riikka-Maria Lemminki (hallituksen jäsen vuosina 2017-2021)
Tuula Sirén (hallituksen jäsen vuosina 2020-2021)
Ami Hasan (hallituksenjäsen vuosina 2017-2020)
Tomi Härmä (hallituksenjäsen vuosina 2017-2020)
Tarja Virmaila (hallituksenjäsen vuosina 2017-2020)

YHDISTYKSEN PERUSTAJAT

Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Google Finland Oy, Mainostajien liitto ry (nykyinen Marketing Finland ry), Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry (yhdistetty Marketing Finlandiin 2021), Markkinointi-instituutti, MARK Suomen Markkinointiliitto ry, Medialiitto ry, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Sanoma Media Finland, Vaasan yliopisto, Jaakko Aspara, Ritva Hanski-Pitkäkoski, Anne Korkiakoski, Mika Sarimo ja Lauri Sipilä.