Markkinointitaustainen toimitusjohtaja kasvattaa markkina-arvoa  

Markkinointitaustaiset henkilöt päätöksentekoelimissä kasvattavat yrityksen pääoman tuottoastetta, markkina-arvoa ja liikevaihtoa. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan markkinointitaustaiset toimitusjohtajat parantavat yrityksen pääoman tuottoastetta ja markkina-arvoa. Markkina-arvoa parantaa myös markkinointijohtajan lisääminen johtoryhmään. Markkinointitaustaiset hallitusjäsenet taas kohottavat yrityksen liikevaihdon kasvua.   Yllä mainitut ovat päätuloksia hiljattain julkaistussa tutkimuksessa USA:n pörsseissä listatuista S&P 500 yrityksistä. Tutkimuksen tekijöinä ovat Kimberly Whitler, Ryan Krause ja Donald Lehmann (WKL), jotka ovat professoreita University of Virginiassa, Texas Christian Universityssä ja Columbia Universityssa.  Markkinointitaustainen toimitusjohtaja kasvattaa yrityksen pääoman …

Eväitä parempaan markkinointiin

Yrityksemme käyttävät merkittävästi pienemmän osan liikevaihdostaan markkinointiin kuin vaikkapa ruotsalaiset yritykset. Riittävä panostus saa Suomen nousuun – myös maailmalla.