Tietosuojaseloste

Markkinoinnin edistämiskeskus Makes ry

Makes- kotisivuilla noudatetaan seuraavia periaatteita. Marketing Finland voi päivittää näitä sivuja ilman ennakkoilmoitusta.

Tavaramerkit, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet

Makes- kotisivuilla julkaistava aineisto ovat yhdistyksemme tai yhteistyökumppaneiden tavaramerkki-, tekijän ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoomme.

Makes- kotisivuilla julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedoston tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen tai/ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan. Muutoinkin on suotavaa, että aineiston käytössä lähde mainitaan.

Vastuu kotisivujen sisällöstä

Makes- kotisivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa markkinoinnista, joka edistää Suomen kansantalouden kasvua. Kaikki sivuilla olevat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, sijoitus- tai muuna neuvontana. Yhdistyksemme tekee parhaansa, jotta näillä kotisivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa, mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta.

Yhdistyksemme, siihen sidoksissa olevat tahot tai yhteistyökumppanimme eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillistä vahingoista, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla julkaisemaamme tietoon, palveluun tai käyttöön liittyen. Edellä mainitut eivät myöskään ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta eikä sivuilla olevien keskustelupalstojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä.

Yhdistyksellä on oman harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Yhdistykselle lähetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijäinoikeuksista tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa. Lähettäjä vastaa myös kaikista kustannuksista, joita yhdistykselle lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Kotisivuilla kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden ehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Kotisivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä ei kerätä eikä varastoida kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Kotisivuilla voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi tai, jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä palveluidemme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä.

Jos kävijä lähettää yhdistykselle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen yhdistykselle on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhdistyksemme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason yhdistyksemme on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Nämä ehdot eivät rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia osapuolten oikeuksia.

Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voit tehdä kirjallisesti osoitteella Marketing Finland, info@marketingfinland.fi.